Pro Digital Marketing

Pro Digital Marketing

20-22 Νοεμβρίου 2017
(17:30 – 21:00)

Το ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας Ανάπτυξης & Καινοτομίας), με σαφή προσανατολισμό στην τεκμηρίωση της γνώσης και της δια βίου μάθησης, διοργανώνει το ”Επαγγελματικό Δίπλωμα στο Digital Marketing”. Το ιδιαίτερο αυτό πρόγραμμα καλύπτει την πλήρη ‘’σουίτα’’ των ψηφιακών καναλιών marketing που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες του κλάδου σήμερα.

Το πρόγραμμα κατάρτισης του KEAK, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των παραδοσιακών ακαδημαϊκών και βιομηχανικών απαιτήσεων, παρέχοντας σας μια πιστοποίηση που καταδεικνύει την ικανότητα σας στην ιδιαίτερη δεξιότητα του ψηφιακού μάρκετινγκ.

Τα μεγαλύτερα ψηφιακά εμπορικά σήματα και οργανισμοί του κόσμου, πλέον αναπτύσσουν συνεργασίες μέσω των Digital Καναλιών Επικοινωνίας.

Θεματολογία Professional Diploma of Digital Marketing:
20.11.2017
Intro to Digital Marketing
SEO (Search Engine Optimization)
Pay Per Click Marketing
Digital Display Advertising

21.11.2017
Email Marketing
Content Marketing Strategies
E-Commerce
M-Commerce

22.11.2017
Social Media Marketing I
Social Media Marketing II
Strategy & Planning your Digital Marketing Campaign

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Professional Diploma of Digital Marketing.
Υπάρχει και η δυνατότητα για παρακολούθηση του προγράμματος μόνο ανά θεματική ενότητα και ημέρα.

Κόστος προγράμματος:
70€ (Early Bird έως 5 Νοεμβρίου 2017)

100€ (Booking)
Κόστος ανά ημέρα & θεματική ενότητα: 30€
Κόστος συμμετοχής Μελών: 40€

Απαραίτητη η προεγγραφή

Εισηγητής : Γεράσιμος Τζαμαρέλος
Ο κ. Γεράσιμος Τζαμαρέλος είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ και Πτυχιούχος στην Επικοινωνία και στην ψυχολογία του καταναλωτή. Είναι Έμπειρος και Εγκεκριμένος Καθηγητής επιχειρηματικών σεμιναρίων Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και Δημόσιων Οργανισμών, με εξειδίκευση σε θέματα Marketing, Digital Marketing και Επιχειρηματικότητας.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: